“การลงทุนที่ชาญฉลาด”

รัฐบาลไทยควรจะทำ “การลงทุนที่ชาญฉลาด” แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ปริมาณการลงทุนทั้งหมด พวกเขาควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลงทุนดังกล่าวช่วยเพิ่มความสามารถทางเทคนิคและนวัตกรรมของผู้ผลิตในภูมิภาคเอเซียตะวันออก “เขากล่าวเสริม ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้มีการลงทุนใน EEC จำนวน 230,55 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 117% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวโดยสรุปแล้ว BOI ยังคงมีเป้าหมายการลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 ล้านบาทในสิ้นปี 2561 รัฐบาลไทยจะต้องลงทุนประมาณ 5 พันล้านบาทต่อปีในแง่ของการลดรายได้จากภาษีจากมาตรการจูงใจด้านภาษีที่ยิ่งใหญ่ รัฐบาลไทยควรจะทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติ