สถานที่ที่นิยมมากที่สุดในประเทศจีน

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ Huangguoshu ได้ผลักดันอย่างหนักเพื่อเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ในปีพ. ศ. 2560 พวกเขาได้วางแผนที่จะต่ออายุสถานะมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก ด้วยการมุ่งเน้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอัตราการปกคลุมป่าของอุทยานได้รับการส่งเสริมจากน้อยกว่า 15% เป็น 43.5% ที่จุดชมวิวที่สำคัญภายในสวนความคุ้มครองเพิ่มขึ้น

จาก 20% ในปี 1992 เป็น 73% ในปี 2558 ในฐานะที่เป็นถนนที่ไม่สวย? Banbian ถูกย้ายไปอยู่ซึ่งเป็นกระบวนการเจ็ดปีที่รวมตัวกันในปี 2556
ไม่ว่ามันจะประสบความสำเร็จในแอปพลิเคชั่นหรือไม่สิ่งหนึ่งที่แน่นอน Huangguoshu ได้เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ จะกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นิยมมากที่สุดในประเทศจีนเพื่อใช้ในประเทศเดินทาง